حضور شرکت امیرنیا در نمایشگاه قطعات خودرو یزد - 1395

شما اینجا هستید

شرکت امیرنیا، با کمال افتخار از جنابعالی دعوت می نماید جهت بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه قطعات خودرو یزد بازدید نمایید. 26مهر الی 30مهر ساعت بازدید 17الی22. 

بازگشت به اخبار