آدرس

تبریز، کلیومتر 5 جاده تهران، جاده قدیم نمایشگاه بین المللی، 20متری اول شرقی کدپستی: 5159134137

تلفن

خط ویژه : 35042 (9821+)
تلفن : 8080 3637 (9841+)
فکس : 7895 3637 (9841+)

ایمیل

info@amirnia.com
Skype : amirnia