به منظور تعامل بیشتر و تبادل اطلاعات فنی و نیز به منظور آشنایی ذینفعان شرکت شامل نمایندگی های فروش و تعمییرکاران مجاز استان آذربایجانشرقی با شرکت تولیدی صنعتی امیرنیا و مشاهده توانمندی های فنی ، آزمایشگاهی و تکنولوژیکی این شرکت و دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات متخصصان محترمی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با محصولات تولیدی این شرکت سروکار دارند گردهمایی با شکوهی در مورخه 1393/10/25 با حضور مدعوین و متخصصین شرکت امیرنیا و واحد مهندسی فروش در محل کارخانه امیرنیا برگزار گردید. در این بازدید صمیمی و دوستانه علاوه بر ایجاد همکاری بیش از پیش ، امکان مقایسه صطح فنی و کیفی شرکت امیرنیا با سایر تولیدکنندگان دیگر برای نفرات حاضر فراهم گردید و امیرنیا نیز مشتاقانه پیشنهادات صاحب نظران عزیز را جهت بررسی در کمیته های تخصصی شرکت پذیرا شد.