شرکت امیرنیا با همکاری شرکت بارز پخش کرمان نماینده انحصاری خود در استان کرمان، اقدام به برگزاری همایشی توجیهی- آموزشی مشترک در محل سالن کنفرانس هتل پارس این شهر نمود.در این همایش که با حضور متخصصان، فروشندگان و تعمیرکاران معتبر سیستم تعلیق و جلو بندی برگزار گردید، مهندس محمدرضا کمالی مدیر فروش شرکت امیرنیا مختصری به تاریخچه شرکت اشاره ، و سپس به تشریح محصولات و بوِیژه تولیدات جدید این شرکت پرداخت. در ادامه این همایش که در راستای همکاری نزدیکتر شرکت با نمایندگان معتبر خود در سطح استانها و به منظور اطلاع رسانی هر چه بییشتر به مصرف کنند گان و متخصصان امور تعلیق و جلو بندی خودرو صورت پذیرفت، جلسه توجیهی و پرسش و پاسخی برگزار گردید که در آن به پرسشها و مسایل مطرح شده شرکت کنندگان پاسخ داده شد. از شرکت بارز پخش کرمان که زحمات زیادی را متقبل شده و در میزبانی این همایش یاریگر شرکت امیرنیا بودند قدردانی و تشکر می گردد.