شرکت امیرنیا ، با کمال افتخار از جنابعالی دعوت می نماید جهت بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان بازدید نمایید. زمان 21 الی 24 اردیبهشت ماه . سالن شیخ بهایی (شبکه تامین ساپکو) ساعات بازدید 16 الی 22