طی تحقیقات بعمل آمده از بازار و بررسی دلایل سوانحی که برای انواع خودروها پیش آمده، مشخص شده است که بخش قابل توجهی از علل این سوانح مربوط به استفاده از کالاهای تقلبی و متفرقه موجود در بازار به هنگام تعویض قطعات معیوب یا مستهلک اصلی است. برخی عوامل سودجو بدون در نظر گرفتن عواقب این کار که با جان مردم بازی می کنند، آنها را بنام قطعات اصلی بفروش می رسانند. لذا توصیه می شود برای حفظ امنیت خود و خانواده، از خرید و استفاده از کالاهایی که از اصالت آنها اطمینان ندارید جدآ پرهیز نموده و تنها از قطعات اصلی با مارکهای معتبر و تایید شده از سوی استانداردهای ملی و بین المللی استفاده کنید. برای خرید محصولات امیرنیا، همیشه به مارک و نام شرکت امیرنیا روی جعبه و قطعه دقت فرمایید.