شرکت امیرنیا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو ، واقع در سالن 44/2 غرفه 26 دعوت می نماید.