شرکت تولیدی صنعتی امیرنیا، در زمینه فرایند ساخت و مونتاژ سیبک های خودرو از سوی واحد مهندسی و کیفیت ایساکو مورد آدیت قرار گرفت و موفق به دریافت گرید A از این شرکت گردید. این آدیت در زمینه فرایند های اندازه گیری، کیفیت محصول، تجهیزات، پرسنل، محیط سازمانی-تولیدی و … انجام شد که امیرنیا توانست با نمرات حداکثری در همه موارد، گرید A را از آنِ خود کند. این موفقیت را به همه مدیران و پرسنل شرکت و به همه مصرف کنندگان محصولات امیرنیا تبریک می گوییم.