شرکت امیرنیا از جنابعالی جهت بازدید از نمایشگاه قطعات خودرو اهواز دعوت به حضور می نماید. زمان 23 تا 26 دی ماه ، سالن امام رضا (ع) ، غرفه 333 ،ساعت بازدید 16 الی 22 تلفن تماس : 35042-021 WWW.AMIRNIA.COM