شرکت امیرنیا، با کمال افتخار از جنابعالی دعوت می نماید جهت بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه قطعات خودرو یزد بازدید نمایید. 26مهر الی 30مهر ساعت بازدید 17الی22.