شرکت امیرنیا ، با کمال افتخار از جنابعالی دعوت می نماید از غرفه این شرکت در نمایشگاه قطعات خودرو سنندج بازدید نمایید. زمان 5 تا 8 مرداد ماه – ساعت بازدید 16 الی 22