معاون محترم وزارت صنایع و هیئت همراه از کارخانه تولیدی صنعتی امیرنیا بازدید کردند. آقای دکتر شریف زاده و هیئت همراه ایشان پس از ورود به کارخانه با حضور حاج آقا عباس کمالی مدیریت ارشد کارخانه نشستی برگزار کردند. در این نشست ابتدا، مهندس نظامی، قائم مقام مدیرعامل به تشریح فعالیت ها و برنامه های شرکت پرداختند و میهمانان را با روند کلی شرکت و چشم انداز آینده آن بیشتر آشنا کردند. سپس جناب معاون وزیر و هیئت همراه ایشان از خطوط تولید کارخانه بازدید کردند. و از نزدیک پروسه ساخت و تولید محصولات متنوع شرکت را مشاهده کردند.