دکتر فرشی مدیر کل سازمان استاندارد آذربایجان شرقی و هیات همراه از شرکت تولیدی صنعتی امیرنیا بازدید بعمل آوردند. در ابتداری این بازدید معرفی کلی از شرکت و اهداف و برنامه های آن و همچنین پیشرفت هایی که در زمینه بهبود کیفیت و استاندارد کالاهای تولیدی بود به اطلاع مدیر کل استاندادر استان رسید. دکتر فرشی نیز ضمن تقدیر به پاس دستیابی امیرنیا با بالاترین سطح استاندارد و کیفیت کالاهای تولیدی، برای این شرکت آرزوی موفقیت روز افزون نمود. در پایان، ایشان و هیات همراه از خطوط تولید کارخانه بازدید کردند.