در مورخه 1395/05/25 جناب آقای سعیدی ، مدیریت محترم امور شعب بانک ملی تبریز و هیآت همراه از کارخانه تولیدی و صنعتی امیرنیا بازدید نمودند.ایشان پس از بازدید از خط تولید و مونتاژ و همچنین آزمایشگاه شرکت ، طی جلسه ای که با مدیر عامل محترم شرکت داشتند اظهار خوشنودی خود را از حضور در شرکت ابراز فرمودند و خاطر نشان کردند که شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا یکی از شرکت های تولیدی موفق و دانش بنیان در کشور می باشد. همچنین تسهیلاتی را برای کارکنان و پرسنل شرکت امیرنیا فراهم آوردند. شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا حضور ایشان را در شرکت به فال نیک گرفته و از ایشان تقدیر و قدردانی می نماید.